Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Període voluntari de pagament de les taxes de mercats i altres tributs de l’Ajuntament de Sóller de l’any 2021


El dia 1 de juliol s’inicia el període voluntari de pagament de les taxes per llocs, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats a terrenys d’us públic, mercats ocasionals, i de llocs fixos de venda al mercat municipal de l’Ajuntament de Sóller corresponents a l’exercici de 2021. El termini de pagament finalitza l’1 de setembre de 2021.

Així mateix, s’ha de tenir en compte que els terminis de pagament voluntari corresponents al tercer i quart trimestres de l’exercici 2021 de la taxa per la prestació del servei de recollida i eliminació de fems i residus sòlids urbans són els següents:

- 3r Trimestre: de 9 de juliol a 9 de setembre de 2021, ambdós inclosos.
- 4t Trimestre: d’1 d’octubre a 1 de desembre de 2021, ambdós inclosos

Un cop transcorregut el corresponent termini voluntari de pagament, s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec corresponent i, si escau, dels interessos de demora i de les costes que es produeixin.

FORMES D’OBTENCIÓ DE L'AVÍS DE PAGAMENT O DOCUMENT D’INGRÉS

Es recorda que no s’envien avisos de pagament en paper. La forma general per obtenir i/o pagar els rebuts és en aquest Portal web a través del Carter Virtual, al qual podeu accedir amb el codi de contribuent, així com també amb DNI electrònic, certificat digital o Cl@ve (+ info: CARTER VIRTUAL).

En cas de no utilitzar el Carter Virtual podeu obternir-los de les formes següents:

— Per Internet (en aquest Portal):

— De forma presencial amb cita prèvia (que podeu sol·licitar per Internet -pitjau CITA PRÈVIA- o al telèfon 971 678 404) a l’oficina de l’ATIB situada a plaça de sa Constitució, 1, 07100 Sóller, o a qualsevol oficina de recaptació de tributs locals de l’ATIB. Podeu consultar les dades i els horaris a oficines de recaptació.

FORMES DE PAGAMENT (amb lavís de pagament o document dingrés):

— Per Internet, mitjançant el servei de banca electrònica de les entitats col·laboradores en el pagament telemàtic o amb targeta de crèdit o de dèbit, amb independència de l’entitat que l’emeti [Accediu al pagament telemàtic].

— A qualsevol oficina de les entitats bancàries col·laboradores següents: CaixaBank; Banca March; BBVA; Banco Santander; Targobank; Banco Sabadell; Colonya, Caixa Pollença; Cajamar – Caja Rural; Ibercaja; Deutsche Bank.

— En el caixers automàtics de CaixaBank, Bankia i BBVA.

REBUTS DOMICILIATS

Es recomana que domicilieu el pagament dels vostres rebuts (+ info: Domiciliació de pagament de tributs locals de cobrament periòdic per rebut).

Els rebuts domiciliats de les taxes de mercats es remetran a les entitats respectives perquè es carreguin en els comptes dels contribuents a partir del 20 d’agost de 2021.

Un cop enviada la domiciliació a l’entitat bancària podeu saber la situació del rebut a Informació de les dades dels rebuts domiciliats.