Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Declaració liquidació trimestral del cànon sobre l’abocament i la incineració de residus de les Illes Balears (model 800)

Us informem que s’ha implmentat el model de declaració liquidació trimestral del cànon sobre l’abocament i la incineració de residus de les Illes Balears (model 800). La primera declaració liquidació trimestral a presentar és la corresponent al 3r trimestre de 2022.

D’acord amb la normativa reguladora d’aquest impost, la presentació de declaracions i declaracions liquidacions s’han de fer per via telemàtica. Per dur a terme la gestió telemàtica s’han complir els requisits següents:

1.- L’usuari ha de disposar d’un certificat digital en vigor, reconegut i admès per l’ATIB
(per exemple, el certificat expedit per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre -Guia per a l’obtenció i ús del certificat electrònic FNMT-), DNI electrònic, o Cl@ve (per a més informació del sistema Cl@ve, pitjau aquí).

2.- Estar incscrit, en el seu cas, en el registre d’usuaris
.


2.1.- No serà necessària la inscripció en el registre d’usuaris en els casos següents:

  • Usuaris que efectuïn gestions en el seu propi nom.
  • Usuaris que actuïn com apoderats o representants d’una entitat (per exemple, societat mercantil). En aquest cas, el certificat digital ha d’estar emès a nom de l’entitat i ha de constar el CIF i nom o raó social de l’entitat, així com el NIF i nom de l’apoderat o representant.

2.2.- Serà necessària la inscripció en el registre d’usuaris quan l’usuari actua en nom o per compte de tercers. [Accedir al registre d’usuaris]

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA DE DECLARACIONS I DECLARACIONS LIQUIDACIONS (AUTOLIQUIDACIONS).

INFO: Cànon sobre l’abocament i la incineració de residus

Qualsevol dubte o consulta la podeu fer a través del servei de Consultes i suggeriments.