Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Model
620

Impost sobre transmissions patrimonials: transmissió de determinats mitjans de transports (vehicles de motor) usats entre particulars (per exemple: automòbils, motocicletes, etc.)

DADES PRÈVIES

Nota important:

La tributació de les transmissions patrimonials oneroses de vehicles de motor (tipus de gravamen aplicable) depèn del tipus de vehicle i de la seva potencia fiscal segons la classificació de preus mitjans de venda que s’estableix anualment el ministeri competent en matèria d’hisenda mitjançant una ordre (per a l’any 2023, l’Ordre HFP/1259/2022, de 14 de desembre). [Nota informativa].

Si fa l’autoliquidació per via telemàtica es generarà un codi electrònic de transmissió (CET) que és verificable de forma immediata per la Direcció General de Trànsit a l’efecte d’acreditar el pagament de l’impost.

En el cas de transmissions patrimonials oneroses de mitjans de transports usats entre particulars que no siguin vehicles de motor (per exemple, vaixells, remolcs, etc.), podeu accedir al model d’autoliquidació si pitjau aquí.
/ PREU
Pitjau aquí
Iconos
COMPRADOR
(Obligatori) (Obligatori)
VENEDOR
(Obligatori) (Obligatori) (Obligatori)
En cas que s'hagi notificat la venda del vehicle a Trànsit per part del venedor marqui la següent casella
PRESENTADOR ( C )
LIQUIDACIÓ ( E )
DATA I FINALITZACIÓ ( F )

Per a imprimir el model i després efectuar el pagament en les entitats bancàries col·laboradores, o per a realitzar el pagament telemàtic i imprimir el model, heu d'emplenar les dades del model del tribut o ingrés autonòmic corresponent.

Una vegada finalitzat el procés, podeu imprimir els exemplars corresponents al model (format pdf). En el cas d'haver efectuat el pagament telemàtic, els exemplars del model incorporaran el justificant acreditatiu del pagament.

En el cas d'interrompre el procés de generació del model tributari, el podreu reprendre en un moment posterior. Per això heu de guardar el model tributari i anotar la referència de recuperació i, quan torneu a accedir novament a aquesta pàgina, introduir-la en el quadre corresponent. Automàticament tornarà a començar el procés en el tràmit en què es va interrompre. La Referència de Recuperació caduca als 15 dies.