Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Model
080
Declaració de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)

Nota important:


Durant el procés haureu d’adjuntar el document en que consti l’acte o contracte subjecte a l’impost. Així mateix, en el cas que s’introdueixi el valor d'adquisició als efectes de comparar-lo amb el valor de transmissió per calcular l'impost, també s’ha d'adjuntar el document d’adquisició.

El document o documents que s’adjuntin han d'estar en format pdf i tenir una capacitat màxima (per document) de 4 Mb.
Apartats d'aquest model
DADES PRÈVIES Declarant / Subjecte Passiu ( A ) Adquiriente/Causant/Donant ( B ) Representant ( C ) Dades del document de transmissió o constitució de dret sobre l'immoble ( D ) Dades del document d'adquisició ( E )
Carregant Carregant
 
ATIB
La descàrrega començarà automàticament, si té problemes premi el botó Descarregar.
Còpia del justificant de pagament

Per a realitzar el pagament telemàtic per banca electrònica o amb targeta bancària d’un tribut (ex.: impost sobre béns immobles) o d’un altre recurs d’una entitat local (ex.: multa de trànsit) en període voluntari, heu d’emplenar les dades que en cada cas es demanin i pitjar el botó “Continuar”. Una vegada finalitzat el procés i realitzat correctament el pagament rebreu el justificant de pagament (format pdf).

En el cas d'interrompre el procés abans de realitzar el pagament, el podreu reprendre en un moment posterior. Per a això heu d'anotar la referència post-continue i, quan torneu a accedir novament a aquesta pàgina, introduir-la en el quadre corresponent. Automàticament tornarà a començar el procés en el tràmit en què es va interrompre