Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Model
600

Impost sobre transmisions patrimonials i actes jurídics documentats

DADES PRÈVIES

Nota important:

Com a conseqüència de la modificació introduïda pel Reial Decret Llei 13/2010, de 3 de desembre, a partir del 3 de desembre de 2010, estan exemptes de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, en la seva modalitat d'operacions societàries: la constitució de societats, l'augment de capital, les aportacions que efectuïn els socis que no suposin un augment de capital i el trasllat a Espanya de la seu de direcció efectiva o del domicili social d'una societat quan ni una ni un altre estiguessin prèviament situats en un Estat membre de la Unió Europea. (Conceptes: S00, SXO, SX1, SOTA1, SX7, SOTA7).

Aquesta exempció també és aplicable a les comunitats de béns de caràcter empresarial.

Es mantenen com a operacions subjectes i no exemptes a l'impost les reduccions de capital, les dissolucions societàries i les aportacions amb assumpció de deute.

Declarant / Subjecte Passiu ( A )
TRANSMITENT ( B )
PRESENTADOR ( C )
DESCRIPCIÓ DEL BÉ OPERACIÓ O ACTE ( D )
Document públic
Documento privado
Sede del Catastro
Sede del Catastro
LIQUIDACIÓ ( E )
 €  %  €
[70]-[72] [73]x[74]/100
 €  %  €
... [75]-[77]
 %  €  €
 €  €  €
Calcular
DATA I FINALITZACIÓ ( F )

Per a imprimir el model i després efectuar el pagament en les entitats bancàries col·laboradores, o per a realitzar el pagament telemàtic i imprimir el model, heu d'emplenar les dades del model del tribut o ingrés autonòmic corresponent.

Una vegada finalitzat el procés, podeu imprimir els exemplars corresponents al model (format pdf). En el cas d'haver efectuat el pagament telemàtic, els exemplars del model incorporaran el justificant acreditatiu del pagament.

En el cas d'interrompre el procés de generació del model tributari, el podreu reprendre en un moment posterior. Per això heu de guardar el model tributari i anotar la referència de recuperació i, quan torneu a accedir novament a aquesta pàgina, introduir-la en el quadre corresponent. Automàticament tornarà a començar el procés en el tràmit en què es va interrompre. La Referència de Recuperació caduca als 15 dies.