Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Mapa Web
Collapse InicioInicio
Collapse ATIBATIB
Presentació
Oficines i serveis
Naturalesa, objectius i funcions
Òrgans
Estructura organitzativa i funcional
Normativa reguladora
Carta marc de serveis
Consultes i suggeriments
Contacte
Collapse CARPETA FISCALCARPETA FISCAL
Consultar els deutes pendents de pagament
Consultar tributs pagats
Consulta de tributs domiciliats
Domiciliacions
Gestió de sancions en període voluntari
Identificació conductor/a
Collapse JUSTIFICANTS DE PAGAMENTJUSTIFICANTS DE PAGAMENT
Justificant de pagament de tributs locals o autonòmics
Collapse TRIBUTS LOCALSTRIBUTS LOCALS
Collapse Informació tributària localInformació tributària local
Sistema tributari local
Calendari fiscal local
Normativa
Collapse Assistència al contribuentAssistència al contribuent
Municipis
Oficines de recaptació de tributs locals
Descàrrega d´impresos i formularis
Cita prèvia
Codi d´informació de document
Informació de l´embargament de comptes bancaris
Càlcul de l'import embargable de sous i salaris
Comunicació de la situació de crèdits o salaris objecte d’embargament
Collapse Pagament telemàtic de tributs i altres recursos localsPagament telemàtic de tributs i altres recursos locals
Pagament de tributs locals de cobrament periòdic
Collapse Gestions telemàtiquesGestions telemàtiques
Domiciliació de pagament de tributs locals de cobrament periòdic per rebut
Gestió telemàtica de l´impost sobre vehicles de tracció mecànica
Gestió telemàtica (per Lots) de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Autoliquidació de l´impost sobre l´increment del valor dels terrenys de natura urbana (plusvàlua)
Simulació del càlcul de l´impost sobre l´increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana a (plusvàlua)
Autoliquidació de l´impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Autoliquidació de taxes i preus públics locals
Collapse TRIBUTS AUTONÒMICSTRIBUTS AUTONÒMICS
Collapse Informació tributària autonòmicaInformació tributària autonòmica
Sistema tributari balear
Guia per a no experts
Calendari del contribuent
Normativa
Dubtes i criteris
Collapse Assistència al contribuentAssistència al contribuent
Valoració d'immobles
Valoració de vehicles i pagament i/o impressió de l'impost sobre transmissions patrimonials (transmissió de vehicles)
Valoració de béns nàutics
Valoració d'amarratges
Descàrrega d'impresos i formularis
Descàrrega de programes d'ajuda (impost sobre successions i donacions)
Descàrrega del Programa d'Ajuda de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats
Informació de l´embargament de comptes bancaris
Càlcul de l'import embargable de sous i salaris
Comunicació de la situació de crèdits o salaris objecte d’embargament
Collapse Gestió de usuarisGestió de usuaris
Registre d´usuaris
Identificació de l´usuari
Collapse Gestions i pagament per via telemàticaGestions i pagament per via telemàtica
Pagament i/o impressió de tributs i d´altres ingressos no tributaris autonòmics
Pagament i presentació de l´impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats amb document notarial
Pagament i presentació de l´impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats sin document notarial
Declaració liquidació telemàtica de l´impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
Enviament de documents públics per notaris
Referència de recuperació
Collapse NOTÍCIESNOTÍCIES
Notícies Atib
Premsa
Collapse UTILITATSUTILITATS
Perfil del contractant
Enllaços
Junta Superior d´Hisenda
Recomendaciones de uso y accesibilidad
Manual d´identitat corporativa
Avís legal i política de privacitat