Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Carpeta fiscal

La Carpeta fiscal permet fer, de forma ininterrompuda, consultes de determinades dades relatives als deutes recaptats per l’ATIB, el pagament dels deutes pendents així com determinades gestions tributàries per via telemàtica.

Podeu accedir a la Carpeta fiscal mitjançant un certificat digital reconegut, amb un DNI electrònic, o amb Cl@ve (per a més informació del sistema Cl@ve, pitjau aquí). En el cas de persones jurídiques l’accés s’ha de fer necessàriament amb certificat digital.

Heu de tenir en compte que les dades de la Carpeta fiscal són les actualitzades fins al dia en què s'hi accedeix i fan referència als tributs i altres recursos d’entitats locals recaptats per l’ATIB i als tributs autonòmics que s’han pagat per via telemàtica. Per tant, l’estat dels deutes que s'hagin pagat en una entitat bancària de forma presencial no s'actualitzaran en la Carpeta fiscal fins que l’entitat remeti les dades del pagament a l’ATIB. Així mateix, en el cas d’haver-se adherit al sistema especial de pagament fraccionat del tribut (“pagament a la carta”), fins que no es rebi la informació corresponent per part de l'ens gestor per exemple, Ajuntament de Palma) no s’actualitzaran les dades del pagament.

Pròximament estarà disponible la informació sobre deutes corresponents a tributs autonòmics que es trobin en via executiva i també es podrà efectuar el seu pagament. Així mateix, s’aniran incorporant consultes i funcionalitats noves per fer més àgil i directa la comunicació i la interacció amb l’ATIB com, per exemple, la possibilitat d'enviar documents amb transcendència tributària.

Representació de tercers.

A través de la Carpeta fiscal també podeu actuar com a representant per fer tràmits i consultes en relació amb la situació tributària de terceres persones. Per fer-ho, heu d’omplir el model de sol·licitud i presentar-lo amb la documentació corresponent a qualsevol oficina de l’ATIB (vegeu oficines).

Una vegada fetes les comprovacions corresponents, habilitarem la representació, de manera que quan accediu a la Carpeta fiscal amb el vostre certificat digital podreu visualitzar també la informació disponible relativa al/s representat/s.