Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Dia 1 de juliol: inici del període voluntari de pagament de tributs de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany de l’any 2024

Us informem que el dia 1 de juliol s’inicia el període voluntari de pagament dels rebuts de l’impost sobre béns immobles, de l’impost d’activitats econòmiques, de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, de la taxa per recollida d’escombraries i per la utilització d’abocador i de la taxa per entrada de vehicles a traves de les voravies –guals– de l’Ajunt...
Més informació Dia 1 de juliol: ini... Més informació Dia ...

Període voluntari de pagament de la taxa per matrícula anual de vedats privats de caça del Consell de Mallorca de l’any 2024: d’1 de juny a 16 d’agost

El dia 1 de juny comença el període voluntari de pagament de la taxa per matrícula anual de vedats privats de caça del Consell de Mallorca corresponent a l’exercici 2024, la gestió recaptatòria de la qual la duu a terme l'ATIB (veure notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament). El termini voluntari de pagament finalitza el 16 d’agost de 20...
Més informació Període voluntari de... Més informació Període ...

Aprovació dels models 656 i 666 (declaració liquidació i de resum anual del cànon de sanejament d’aigües) i del model 043-E (declaració liquidació trimestral de la taxa fiscal sobre el joc - bingo electrònic), procediment de presentació i pagament

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 60, de 7 de maig de 2024, s’ha publicat l’Ordre 14/2024 del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació per la qual s’aproven els models 656 i 666, de declaració liquidació i de resum anual, respectivament, del cànon de sanejament d’aigües, i el model 043-E, de declaració liquidació trimestral de la taxa fiscal ...
Més informació Aprovació dels model... Més informació Aprovació ...

Dia 1 de maig: Inici del període voluntari de pagament de l’impost sobre estades turístiques d’habitatges i càmpings turístics (exercici 2023)

Us informem que el període voluntari de pagament de l’impost sobre estades turístiques corresponent a habitatges i càmpings turístics de l’exercici 2023 és de l’1 de maig a l’1 de juliol de 2024. Un cop transcorregut aquest termini, s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec corresponent i, si escau, dels interessos...
Més informació Dia 1 de maig: Inici... Més informació Dia ...

|< <<       >> >|