Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Política de privacitat

L’ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació del Portal o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi expressa autorització de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB). La llicència d’ús de qualsevol contingut d’aquest Portal atorgada a l’usuari es limita a la descàrrega per part de l’usuari d’aquest contingut i l’ús privat del mateix, sempre que els esmentats continguts romanguin íntegres.

Alguns tràmits poden requerir l’ús de certificat electrònic per acreditar la seva identitat i, en els casos que així es requereixi, signar electrònicament els escrits presentats. Per a aquests fins, s’acceptaran els certificats digitals admesos per l’Administració General de l’Estat, DNI electrònic i Cl@ve (per a més informació del sistema Cl@ve, pitjau aquí).

L’ATIB, en el tractament de la informació que s’efectua a través dels seus sistemes d’informació, implanta les mesures de seguretat exigibles per la normativa vigent i aplica tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades, sense perjudici que les mesures de seguretat no siguin inexpugnables.

L’ATIB disposa d’un protocol intern per a la divulgació dels principis bàsics d’actuació i els procediments de seguretat, a fi de garantir el compliment normatiu per part dels seus empleats. Així mateix, disposa d’un procés de gestió i resposta d’incidents, a través dels quals es cobreix el cicle complet de vida de l’incident de seguretat, des de la detecció i registre, fins a la resolució del mateix, incloent l’anàlisi, tipificació, resposta immediata i notificació.

En matèria de protecció de dades, podeu consultar l’apartat Protecció de dades.