Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Model
610

Impost sobre actes jurídics documentats: rebuts, pagarés, xecs i resta de documents mercantils negociats per entitats col·laboradores

DADES PRÈVIES

Declarant / Subjecte Passiu ( A )

LIQUIDACIÓ ( B )

Tipus Document Nombre de documents Import Impost
A) Pagarés canviaris
 
       
B) Rebuts
En suport informàtic
En paper
       
C) Altres documents mercantils En suport informàtic En paper
En suport informàtic
En paper
       
D) Documents corresponents a períodes anteriors
       
     
    TOTAL A INGRESSAR

PRESENTADOR ( C )

Ingrés efectuat a favor de la Tresoreria del Govern de les Illes Balears Forma d'ingrés
DATA I FINALITZACIÓ ( D )

Per a imprimir el model i després efectuar el pagament en les entitats bancàries col·laboradores, o per a realitzar el pagament telemàtic i imprimir el model, heu d'emplenar les dades del model del tribut o ingrés autonòmic corresponent.

Una vegada finalitzat el procés, podeu imprimir els exemplars corresponents al model (format pdf). En el cas d'haver efectuat el pagament telemàtic, els exemplars del model incorporaran el justificant acreditatiu del pagament.

En el cas d'interrompre el procés de generació del model tributari, el podreu reprendre en un moment posterior. Per això heu de guardar el model tributari i anotar la referència de recuperació i, quan torneu a accedir novament a aquesta pàgina, introduir-la en el quadre corresponent. Automàticament tornarà a començar el procés en el tràmit en què es va interrompre. La Referència de Recuperació caduca als 15 dies.