Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
SISTEMA TRIBUTARI DE LES ILLES BALEARS

Configuració general del sistema tributari de les Illes Balears


Descripció dels tributs gestionats per l'administració tributària autonòmica

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

  • Transmissions patrimonials oneroses
  • Operacions societàries
  • Actes jurídics documentats

Impost sobre el Patrimoni

Tributs sobre el Joc

  • Taxa fiscal sobre els Jocs de sort, envit o atzar: casinos, bingo, màquines o aparells automàtics
  • Jocs mitjançant serveis de telecomunicació sobretarificats o tarifació addicional concursos mitjans telecomunicació
  • Jocs mitjançant concursos desenvolupats en mitjans de comunicació
  • Jocs de promoció del trot
  • Taxa fiscal sobre rifes, tómboles, apostes i combinacions aleatòries

Cànon de Sanejament d'Aigües

Impost sobre Estades Turístiques

Cànon sobre l’abocament i la incineració de residus de les Illes Balears