Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Pagament i/o impressió de tributs i d'altres ingresos no tributaris autonòmics

Una vegada introduïdes les dades del model corresponent, podeu generar-lo per a la seva impressió i pagar-lo mitjançant una entitat bancària col·laboradora o efectuar directament el pagament telemàtic.

En el cas d’impressió del model per al pagament posterior mitjançant una entitat bancària col·laboradora (actualment són les següents: CaixaBank; Banca March; BBVA; Banco Santander; Banco Sabadell; Abanca; Colonya, Caixa Pollença; Cajamar – Caja Rural; Ibercaja; Deutsche Bank), s’imprimiran (format pdf) vàries còpies del model: una per a l’entitat col·laboradora, una per a l’Administració autonòmica  i una altra per a la persona interessada (subjecte passiu); en el seu cas, segons el model de què es tracti, s’imprimirà una altra còpia a l’efecte de realitzar els corresponents tràmits administratius o registrals davant una altra entitat o organisme (exemple: còpia pel Registre de la Propietat en el cas del model 600 -impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats-).

Si voleu realitzar el pagament telemàtic (en els casos assenyalats serà necessari que l’usuari estigui identificat o registrat degudament en el Portal mitjançant un certificat digital adequat emès per una entitat certificadora), ho podeu efectuar per qualsevol dels sistemes següents:

  • Banca electrònica. Per utilitzar aquest sistema de pagament, heu de ser titular d’un compte en l’entitat bancària col·laboradora i disposar de les acreditacions de seguretat necessàries per a operar per via telemàtica. Actualment les entitats col·laboradores amb servei de  banca electrònica són CaixaBank, Banca March, BBVA i Colonya, Caixa Pollença.

  • Targeta bancària. Aquest sistema permet el pagament telemàtic mitjançant targetes bancàries de dèbit o de crèdit amb independència de l’entitat emissora de la targeta.
  • Per Bizum.

Una vegada finalitzat el procés de pagament, podeu imprimir (format pdf) còpies del model que incorporarà el justificant acreditatiu del pagament realitzat. En concret, s’imprimirà una còpia per a l’Administració autonòmica, una altra per a la persona interessada (subjecte passiu) i, en el seu cas, segons el model de què es tracti, s’imprimirà una altra còpia del model als efectes de realitzar els tràmits necessaris davant una altra entitat o organisme (exemple: còpia pel Registre de Vehicles de Trànsit  en el cas del model 620 -impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en la seva modalitat de transmissió de determinats mitjans de transport usats-).

En el cas d’interrompre el procés de generació del model, el podreu reprendre en un moment posterior. Per a això heu d’anotar la referència post-continue i, quan torneu a accedir novament a aquesta pàgina, introduir-la en el quadre corresponent. Automàticament tornarà a començar el procés en el tràmit en què es va interrompre.