Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Contacte: Serveis d’atenció i informació

INFORMACIÓ GENERAL (Tel.: 971 717 000):

  • Informació sobre transmissions de béns, operacions societàries, herències, donacions, taxa fiscal sobre el sector del joc, cànon de sanejament i altres tributs autonòmics.
  • Informació de l’impost sobre estades turístiques.
  • Informació sobre procediments de recaptació (provisions de constrenyiment, embargaments, etc.) i sobre tributs i altres ingressos públics d’entitats locals (Ajuntaments) recaptats per l’ATIB (vegeu també oficines de recaptació).
  • Consultes sobre l’organització, funcionament i competències de l’ATIB.

Horari: Dilluns a divendres laborables, de 9.00 a 14.00 h.


CONSULTES INFORMÀTIQUES: Per a consultes informàtiques o sobre el funcionament del Portal de l’ATIB, podeu telefonar al 971 228 510 (Horari: de dilluns a dijous laborables, de 8.15 a 17.00 h., i els divendres laborables, de 8.15 a 14.45 h; mesos de juliol i agost, de dilluns a divendres laborables, de 8.15 a 14.45 h.) o fer la consulta mitjançant el servei de Consultes i suggeriments.

Per incidències de caràcter tècnic i notificació d’errors del programa d’ajuda de l’impost sobre successions i donacions, s’ha de remetre un mail a l’adreça programasayudasucesiones@atib.es.

Respecte l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, pitjau el següent enllaç.


CITA PRÈVIA: Per sol·licitar cita prèvia a una oficina de l’ATIB, pitjau CITA PRÈVIA. També podeu telefonar al 971 678 404 en horari de dilluns a divendres laborables, de 9.00 a 14.00 h.

Consultes a través del Portal de l’ATIB

Per comoditat vostra, us informam que també podeu sol·licitar informació i fer les consultes o els suggeriments que considereu oportuns mitjançant el servei de CONSULTES I SUGGERIMENTS.