Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Servei de missatges i avisos (sms i/o mail)

El servei d’avisos i missatges de l’ATIB ofereix la possibilitat d’estar informat per sms i/o mail de determinades actuacions en relació a la recaptació de tributs de cobrament periòdic per rebut (com, per exemple, l’impost sobre béns immobles, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, l’impost sobre activitats econòmiques, les taxes locals -fems, clavegueram-, etc.), així com de les notificacions que pugui generar l’ATIB en matèria de gestió recaptatòria de tributs locals i també de deutes (locals i autonòmiques) respecte als quals s’iniciï o tramiti un procediment de constrenyiment.

Concretament, mitlanant aquest servei podeu rebre avisos informatius per sms i/o mail de:

  • L’inici del període voluntari de pagament dels tributs de cobrament periòdic per rebut (en relació als tributs locals, podeu consultar les dates al Calendari fiscal local). 
  • En el cas d’haver domiciliat el pagament dels rebuts, se li informarà de l’import que es va carregar en el compte bancari de domiciliació.
  • Si s’ha adherit a un Pla personalitzat de pagament (“Pagament a la carta”) establert per l’Ajuntament, un cop finalitzat el període voluntari de pagament podrà obtenir el corresponent justificant.
  • Les notificacions de l’ATIB relatives a la gestió recaptatòria de tributs locals, així com en relació a deutes (locals i autonòmiques) en via de constrenyiment. La manca de pràctica d’aquest avís no impedeix que la notificació es consideri plenament vàlida.

Heu de tenir en compte que, en cas que seleccioneu com a mitjà de recepció de lavís el mail i el sms alhora, la remissió es farà només per mail, per tal devitar una duplicitat davisos o missatges.


.