Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Consulta per codi d’informació o identificació de document

Per obtenir informació o verificar el document que heu rebut i realitzar, si escau, les gestions que corresponguin, heu d’introduir la referència (CID -codi d’informació o identicació de document-) continguda en el document que heu rebut.

Correspon a la persona respecte a la qual s’ha generat o expedit el document amb un CID la utilització adequada del mateix.

La referència (CID) té dues parts:

1a. Les dues primeres lletres defineixen el tipus de de document. En concret:

  • RN: Document de notificació d’acte administratiu.
  • RA: Avís de pagament d’un tribut local del cobrament periòdic per rebut.
  • RD: Document d’ingrés.
  • DO: Informació sobre la domiciliació d’un tribut local de cobrament periòdic per rebut.
  • VF: Comprovació de l’autenticitat de document amb signatura electrònica.
  • JP: Justificant pagament tribut local mitjançant sistema especial de pagament fraccionat ("pagament a la carta")

2a. Un codi alfanumèric identificatiu del document.

CONSULTA PER CID:

Codi informació document

-
Verificar Verificar/Pagar