Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Subhastes


En aquesta pàgina podeu consultar els procediments d’alienació de béns embargats que tramita l’ATIB i la seva situació. Us informem que els procediments de subhasta es fan a través del Portal de subhastes del Butlletí Oficial de l’Estat -BOE- (per a més informació pitjau Portal de subhastes).

 1. Bé a subhastar: Immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2022-07003001522; Ref. expedient executiu ATIB: 11/051983).
  Dades registrals: Tom: 4094, Llibre: 699, Foli: 61 Finca: 30019 d’Inca, del Registre de la Propietat núm. 1 d’Inca.
  Valoració: 2.168,72 euros
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta: 2.168,72 euros
  Situació: pitjau aquí.

 2. Bé a subhastar: 50% del ple domini immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2022-07003001539A; Ref. expedient executiu ATIB: 19/026748).
  Dades registrals: Tom: 4976, Llibre: 312, Foli: 108, Finca: 13954 d’Artà, del Registre de la Propietat núm. 2 de Manacor.
  Valoració: 154.862,58 euros
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta: 77.431,29 euros
  Situació: pitjau aquí.

 3. Bé a subhastar: Immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2022-07003001546; Ref. expedient executiu ATIB: 13M/000853).
  Dades registrals: Tom: 4317, Llibre: 797, Foli: 47, Finca: 21347 d´Inca, del Registre de la Propietat núm. 1 d'Inca.
  Valoració: 176.924,91 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta: 66.478,57 euros
  Situació: pitjau aquí.

 4. Bé a subhastar: Immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2022-07003001554; Ref. expedient executiu ATIB: 10/104593).
  Dades registrals: Tom: 3842, Llibre: 582, Foli: 36, Finca: 24211 d’Inca, del Registre de la Propietat núm. 1 d’nca.
  Valoració: 180.794,30 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta: 101.381,58  euros
  Situació: pitjau aquí.

 5. Bé a subhastar: Immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2022-07003001505; Ref. expedient executiu ATIB: 13/049587).
  Dades registrals: Tom: 5126, Llibre: 1303, Foli: 220, Finca: 66342 de Manacor, del Registre de la Propietat núm. 1 de Manacor.
  Valoració: 14.346,30 euros
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta: 14.346,30 euros
  Situació: pitjau aquí.

 6. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2022-07003001526; Ref. expedient executiu ATIB: 08/115048).
  Dades registrals: Tom: 4094, Llibre: 892, Foli: 4, Finca: 59503 del Municipi de Palma, del Registre de la Propietat núm. 2 de Palma.
  Valoració: 13.166,19 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta: 13.166,19 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 7. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2022-07003001533; Ref. expedient executiu ATIB: 09/039916).
  Dades registrals: Tom: 5493, Llibre: 1457, Foli: 175, Finca: 14329 del Municipi de Palma, del Registre de la Propietat núm. 9 de Palma.
  Valoració: 4.105,67 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues per part de l’ATIB.
  Tipus subhasta: 4.105,67 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 8. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2022-07003001540; Ref. expedient executiu ATIB: 09/091821).
  Dades registrals: Tom: 2942, Llibre: 345, Foli: 170, Finca: 17826 del Municipi de Inca, del Registre de la Propietat núm. 1 d’Inca.
  Valoració: 208,702,00 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues per part de l’ATIB.
  Tipus subhasta: 208,702,00 euros.
  Situació: pitjau aquí.