Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Subhastes


En aquesta pàgina podeu consultar els procediments d’alienació de béns embargats que tramita l’ATIB i la seva situació. Us informem que els procediments de subhasta es fan a través del Portal de subhastes del Butlletí Oficial de l’Estat -BOE- (per a més informació pitjau Portal de subhastes).

 1. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE:  SUB-RC-2022-07003001402; Ref. expedient executiu ATIB: 14/078736).

  Lot 1
  Dades registrals: Tom: 6045, Llibre: 19, Foli: 37, Finca: 1396 de Palma, del Registre de la Propietat de Palma núm. 11 de Palma.
  Valoració: 8.000,00 euros
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement càrregues.
  Tipus subhasta: 8.000,00 euros
  Situació: pitjau aquí.
   
  Lot 2
  Dades registrals: Tom: 6045, Llibre: 19, Foli: 43, Finca: 1398 de Palma, del Registre de la Propietat núm. 11 de Palma.
  Valoració: 14.000,00 euros
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement càrregues.
  Tipus subhasta: 14.000,00 euros
  Situació: pitjau aquí.

  Lot 3
  Dades registrals: Tom: 6045, Llibre: 19, Foli: 7, Finca: 1386 de Palma, del Registre de la Propietat núm. 11 de Palma.
  Valoració: 26.000,00 euros
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement càrregues.
  Tipus subhasta: 26.000,00 euros
  Situació: pitjau aquí.

 2. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2022-070030011472; Ref. expedient executiu ATIB: 19/104005).

  Lot 1
  Bé a subhastar: immoble (1/3 del ple domini)
  Dades registrals: Tom: 6388, Llibre: 750, Foli: 113, Finca: 39393 de Palma, del Registre de la Propietat núm. 9 de Palma.
  Valoració: 111.400,00 euros
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement càrregues.
  Tipus subhasta: 37.133,33 euros
  Situació: pitjau aquí.

  Lot 2
  Bé a subhastar: immoble (1/3 del ple domini)
  Dades registrals:  Tom: 6520, Llibre: 882, Foli: 72, Finca: 44795 de Palma, del Registre de la Propietat núm. 9 de Palma.
  Valoració: 245.900,00 euros
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement càrregues.
  Tipus subhasta:  81.966,66 euros
  Situació: pitjau aquí.

 3. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2022-07003001464; Ref. expedient executiu ATIB: 21/016014).
  Dades registrals:  Tom: 5511, Llibre: 428, Foli: 175, Finca: 20389 d'Andratx, del Registre de la Propietat núm. 10 de Palma.
  Valoració: 37.086,00 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement càrregues.
  Tipus subhasta: 37.086,00 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 4. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2022-07003001448; Ref. expedient executiu ATIB: 09/109318).
  Dades registrals:  Tom: 4234, Llibre: 453, Foli: 130, Finca: 20151 de Sa Pobla, del Registre de la Propietat de Pollença.
  Valoració: 13.175,49 euros .
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement càrregues.
  Tipus subhasta: 13.175,49 euros
  Situació: pitjau aquí.