Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Període voluntari de pagament de tributs de l’Ajuntament de Marratxí (exercici 2023): de 15 de setembre a l’1 de desembre

El dia 15 de setembre s’inicia el període voluntari de pagament dels següents tributs de cobrament periòdic de l’Ajuntament de Marratxí corresponents a l’exercici 2023: impost sobre béns immobles, impost sobre activitats econòmiques, impost sobre vehicles de tracció mecànica i taxes municipals (taxa per la utilització privativa o aprofitament del domini públ...
Més informació Període voluntari de... Més informació Període ...

Període voluntari de pagament de l’impost sobre béns immobles i d’altres tributs de l’Ajuntament de Palma (exercici 2023): d’11 de setembre a 17 de novembre

El dia 11 de setembre s’inicia el període voluntari de pagament dels següents tributs de l’Ajuntament de Palma corresponents a l’exercici 2023: - Impost sobre béns immobles.- Impost sobre activitats econòmiques.- Taxa per les entrades de vehicles a través de les voravies i les reserves de la via pública per a aparcament exclusiu (guals), prohibició d’estacio...
Més informació Període voluntari de... Més informació Període ...

Període voluntari de pagament de l’impost sobre estades turístiques d’habitatges i càmpings turístics (exercici 2022)

Us informem que el període voluntari de pagament de l’impost sobre estades turístiques corresponent a habitatges i càmpings turístics de l’exercici 2022 és de l’1 de setembre al 31 d’octubre de 2023. Un cop transcorregut aquest termini, s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec corresponent i, si escau, dels intere...
Més informació Període voluntari de... Més informació Període ...

Dia 1 de setembre: inici del període voluntari de pagament de tributs de l’Ajuntament d’Alcúdia de l’any 2023

El dia 1 de setembre s’inicia el període voluntari de pagament de tributs de cobrament periodic per rebut corresponents a l’any 2023 de l’Ajuntament d’Alcúdia (veure conceptes). El termini de pagament finalitza el 2 de novembre de 2023. Un cop transcorregut aquest termini d’ingrés s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrr...
Més informació Dia 1 de setembre: i... Més informació Dia ...

|< <<       >> >|