Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Actualització de l’import de les taxes autonòmiques per a l’any 2024


D’acord amb l’article 40.1 de la Llei 12/2023, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2024, per a l’any 2024 les quotes fixes de les taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears establertes per normes de rang legal es mantenen en la mateixa quantia vigent l’any 2023, sense perjudici de la modificació de determinats aspectes d’algunes taxes que conté la pròpia Llei en la disposició final primera.

Amb la finalitat d’aconseguir més seguretat jurídica i facilitar el coneixement dels imports corresponents, s’ha publicat la Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 8 de gener de 2024, per la qual s’actualitzen les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2024.