Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Actualització de l’import de les taxes autonòmiques per a l’any 2023


D’acord amb l’article 39 de la Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023, per a l’any 2023 les quotes fixes de les taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears establertes per normes de rang legal es mantenen en la mateixa quantia vigent l’any 2022, sense perjudici de la modificació de determinats aspectes d’algunes taxes que conté la pròpia Llei en la disposició final primera.

Amb la finalitat d’aconseguir més seguretat jurídica i facilitar el coneixement dels imports corresponents, s’ha publicat la Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 9 de gener de 2023, per la qual s’actualitzen les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023.