Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Declaració liquidació trimestral de l’Impost sobre el dipòsit de residus a abocadors, la incineració i la coincineració de residus (model 593)


Us informem que s’ha implmentat el model de declaració liquidació trimestral del l’Impost sobre el dipòsit de residus a abocadors, la incineració i la coincineració de residus (model 593). La primera declaració liquidació trimestral a presentar és la corresponent al 1r trimestre de 2023 (termini de presentació de l’1 al 20 d’abril).

D’acord amb la normativa reguladora d’aquest impost, la presentació de la declaració liquidació s’ha de fer per via telemàtica. Per dur a terme la gestió telemàtica s’han complir els requisits següents:

1.- L’usuari ha de disposar d’un certificat digital en vigor, reconegut i admès per l’ATIB, DNI electrònic
o Cl@ve.

2.- Estar incscrit, en el seu cas, en el registre d’usuaris
.

2.1.- No serà necessària la inscripció en el registre d’usuaris en els casos següents:

  • Usuaris que efectuïn gestions en el seu propi nom.
  • Usuaris que actuïn com apoderats o representants d’una entitat (per exemple, societat mercantil). En aquest cas, el certificat digital ha d’estar emès a nom de l’entitat i ha de constar el CIF i nom o raó social de l’entitat, així com el NIF i nom de l’apoderat o representant.

2.2.- Serà necessària la inscripció en el registre d’usuaris quan l’usuari actua en nom o per compte de tercers. [Accedir al registre d’usuaris]

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA DE DECLARACIÓ LIQUIDACIÓ.

  • Declaració liquidació trimestral (model 593)
    Nota important: la primera declaració liquidació a presentar és la corresponent al 1r trimestre de 2023.
    L’obligació de presentar l’autoliquidació es mantindrà, encara que no s’hagin meritat quotes en el període de liquidació o estiguin exempts, mentre el substitut a què es refereixi la declaració-liquidació estigui d’alta en el Cens d’obligats tributaris de l’impost. [Més informació].
INFO: Impost sobre el dipòsit de residus a abocadors, la incineració i la coincineració de residus

Qualsevol dubte o consulta la podeu fer a través del servei de Consultes i suggeriments.