Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Període voluntari de pagament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Sóller de l’any 2021: de 3 de juny a 3 d’agost


El dia 3 de juny s’inicia el període voluntari de pagament de l’impost sobre béns immobles (IBI)de l’Ajuntament de Sóller corresponent a l’exercici de 2021. El termini de pagament finalitza el 3 dagost de 2021.

Un cop transcorregut aquest termini, s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec corresponent i, si escau, dels interessos de demora i de les costes que es produeixin.

FORMES D’OBTENCIÓ DE L'AVÍS DE PAGAMENT O DOCUMENT D
’INGRÉS


Es recorda que no s’envien avisos de pagament en paper. La forma general per obtenir i/o pagar els rebuts és en aquest Portal web a través del Carter Virtual, al qual podeu accedir amb el codi de contribuent, així com també amb DNI electrònic, certificat digital o Cl@ve (+ info: CARTER VIRTUAL).

En cas de no utilitzar el Carter Virtual podeu obternir-los de les formes següents:

— Per Internet (en aquest Portal):

— De forma presencial amb cita prèvia (que podeu sol·licitar per Internet -pitjau CITA PRÈVIA- o al telèfon 971 678 404) a l’oficina de l’ATIB situada a plaça de sa Constitució, 1, 07100 Sóller, o a qualsevol oficina de recaptació de tributs locals de l’ATIB. Podeu consultar les dades i els horaris a oficines de recaptació.

FORMES DE PAGAMENT (amb lavís de pagament o document dingrés):

— Per Internet, mitjançant el servei de banca electrònica de les entitats col·laboradores en el pagament telemàtic o amb targeta de crèdit o de dèbit, amb independència de l’entitat que l’emeti [Accediu al pagament telemàtic].

— A qualsevol oficina de les entitats bancàries col·laboradores següents: CaixaBank; Banca March; BBVA; Banco Santander; Targobank; Banco Sabadell; Colonya, Caixa Pollença; Cajamar – Caja Rural; Ibercaja; Deutsche Bank.

— En el caixers automàtics de CaixaBank, Bankia i BBVA.

REBUTS DOMICILIATS

Es recomana que domicilieu el pagament dels vostres rebuts (+ info: Domiciliació de pagament de tributs locals de cobrament periòdic per rebut).

Els rebuts d’IBI domiciliats en una entitat bancària amb un import igual o inferior a 90 euros es remetran a les entitats respectives perquè es carreguin en els comptes dels contribuents dins la primera setmana de juliol.

En el cas de rebuts domiciliats amb un import superior a 90 euros (als que resulta d’aplicació el fraccionament especial de pagament), el càrrec en compte es farà de la manera següent: el 60 % del deute dins la primera setmana de juliol (primer termini) i el 40 % del deute dins la primera setmana de novembre (segon termini).

Un cop enviada la domiciliació a l’entitat bancària podeu saber la situació del rebut a Informació de les dades dels rebuts domiciliats.