Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Decret 16/2022, de 23 de maig, pel qual es desplega el cànon sobre l’abocament i la incineració de residus de les Illes BalearsEl cànon sobre l’abocament i la incineració de residus de les Illes Balears és un impost propi de les Illes Balears creat per la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021 (articles 40 a 54, disposició addicional segona, disposició transitòria primera i apartats 2 i 3 de la disposició final vintena).

Aquest impost, que té un caràcter essencialment extrafiscal (els seus ingressos queden afectats a el Fons de Prevenció i Gestió de Residus creat per l’article 33 de la Llei 8/2019, de 21 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears), grava la deposició en abocador i el tractament mitjançant incineració, amb o sense recuperació energètica, de la deixalla dels residus domèstics o municipals de qualsevol procedència tractats a les instal·lacions autoritzades en l’àmbit territorial de les Illes Balears.


Així mateix, cal destacar que l’esmentat Decret 16/2022, de 23 de maig modifica el Decret 14/2019, de 15 de març, de notificació i comunicació electròniques en l’àmbit de l’Agència Tributària de les Illes Balears amb la finalitat de millorar-ne la redacció, tenint en compte les millores operatives i els avenços fets a la seva seu electrònica.