Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Creació del Consell Assessor Fiscal


La disposició addicional quarta de la Llei 12/2023, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2024 crea el Consell Assessor Fiscal com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, de participació i de suport de l’activitat de l’ATIB, adscrit a la conselleria competent en matèria d’hisenda.

La finalitat del Consell Assessor Fiscal és donar suport als òrgans de govern i directius de l’ATIB i de la conselleria competent en matèria d’hisenda, facilitar la col·laboració entre l’ATIB i la conselleria esmentada i les institucions, les entitats i les organitzacions representatives dels sectors i els interessos socials, empresarials i professionals, com també potenciar les relacions amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària, amb el Tribunal Economicoadministratiu Regional de les Illes Balears, amb el Tribunal Economicoadministratiu Central i amb el Consell per a la Defensa del Contribuent.

Info: Consell Assessor Fiscal.