Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Període voluntari de pagament de l’impost sobre béns immobles i d’altres tributs de l’Ajuntament de Palma (exercici 2021): de 13 de setembre a 19 de novembre


El dia 13 de setembre s’inicia el període voluntari de pagament dels següents tributs de l’Ajuntament de Palma corresponents a lexercici 2021:

- Impost sobre béns immobles.
- I
mpost sobre activitats econòmiques.
- Taxa per les entrades de vehicles a través de les voravies i les reserves de la via pública per a aparcament exclusiu (guals), prohibició d’estacionament i càrrega o descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.

El termini de pagament finalitza el 19 de novembre de 2021.

Un cop transcorregut aquest termini d’ingrés s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec corresponent i, si escau, dels interessos de demora i de les costes que es produeixin.

Formes d’obtenció de l’avís de pagament o document d
ingrés:


Es recorda que no s’envien avisos de pagament en paper. La forma general per obtenir i/o pagar els rebuts és en aquest Portal web a través del Carter Virtual (+ info: CARTER VIRTUAL).

En cas de no utlitzar el Carter Virtual podeu obternir-los de les formes següents:

— Per Internet (en aquest Portal):

— De forma presencial amb cita prèvia (que podeu sol·licitar per Internet -pitjau CITA PRÈVIA- o al telèfon 971 678 404) a les oficines de l’ATIB situades a Palma en el carrer de Francesc de Borja Moll, 22 i en el carrer d’Isidoro Antillon, 19 A, o a qualsevol oficina de recaptació de tributs locals de l’ATIB (consultar les dades i els horaris a oficines de recaptació).

Del dia 8 al 19 de novembre, l’horari de les oficines de l’ATIB de Palma del carrer de Francesc de Borja Moll, 22 i del carrer d’Isidoro Antillón, 19 A, és de dilluns a dijous laborables, de 8 a 17 hores, i els divendres laborables, de 8 a 15 hores.

Formes de pagament (amb lavís de pagament o document dingrés):

— Per Internet, mitjançant el servei de banca electrònica de les entitats col·laboradores en el pagament telemàtic o amb targeta de crèdit o de dèbit, amb independència de l’entitat que l’emeti. [Accediu al pagament telemàtic].

— A qualsevol oficina de les entitats bancàries col·laboradores següents: CaixaBank; Banca March; BBVA; Banco Santander; Banco Popular; Targobank; Banco Sabadell; Colonya, Caixa Pollença; Cajamar – Caja Rural; Ibercaja; Deutsche Bank.

— En el caixers automàtics de CaixaBank i BBVA.

Rebuts domiciliats

Es recomana que domicilieu el pagament dels vostres rebuts (+ info: Domiciliació de pagament de tributs locals de cobrament periòdic per rebut).

Els rebuts el pagament dels quals estigui domiciliat en una entitat bancària, seran remesos a les respectives entitats perquè siguin carregats en els comptes dels contribuents a partir del 28 d’octubre de 2021.

Un cop enviada la domiciliació a l’entitat bancària podeu saber la situació del rebut a Informació de les dades dels rebuts domiciliats.