Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Logo cartero

CARTER VIRTUAL

Consulta i pagament de rebuts i altres deutes

L’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) ha habilitat el servei del CARTER VIRTUAL (CVA), al qual podeu accedir amb el vostre CODI DE CONTRIBUENT, per obtenir els avisos de pagament dels tributs de cobrament periòdic (rebuts), com són els tributs municipals (impost sobre béns immobles, impost sobre vehicles de tracció mecànica, impost sobre activitats econòmiques i taxes municipals), i l’impost autonòmic sobre estades turístiques corresponent a habitatges i càmpings turístics.

Així mateix, en el CVA podeu consultar els deutes (pagats i pendents) la recaptació dels quals correspongui a l’ATIB, a mesura que es tingui la corresponent informació.

Dubtes i preguntes freqüents

 • Per què el servei del "Carter Virtual" (CVA)?
  • S’ha detectat que la remissió d’avisos de pagament en paper de tributs de cobrament periòdic per rebut (“rebuts”) genera problemes per la no recepció dels mateixos o per esperar més d’un avís i només rebre alguns d’ells, fets que poden determinar que no es paguin en període voluntari de pagament.

   Per aquest motiu, així com per raons d’agilitat i immediatesa, i tenint en compte que la normativa actual promou la relació per mitjans electrònics, l’ATIB ha habilitat un sistema molt senzill (el “Carter Virtual”) mitjançant el qual, a través del Portal web de l’ATIB, amb un codi o contrasenya, podeu accedir des del primer dia del període voluntari de pagament a tots els rebuts del quals tingueu la condició de titular.

   La implantació d’aquest sistema ha estat progressiva durant l’any 2017 amb la finalitat que, a partir de l’any 2018, ja no es remetin avisos de pagament en paper de rebuts, excepte en els casos de nous contribuents respecte als quals, per no ser titulars de rebuts en exercicis anteriors, no s’hagi generat el seu codi. En aquest cas s’enviarà un avís informatiu amb el codi.
 • Com puc accedir als meus rebuts a través del CVA?
  • Hi ha dues formes per accedir:

   1.- Amb CODI DE CONTRIBUENT: Per accedir per primera vegada al CVA s’ha d’introduir el NIF del titular i un codi (“codi de contribuent”). Aquest codi s’ha enviat en els avisos de pagament o informatius en paper als titulars dels rebuts. En el cas que no es tingui el codi, es pot obtenir de les formes següents:

   • Per Internet: pitjau sol·licitud telemàtica de codi de contribuent per a accedir als avisos de pagament de tributs locals periòdics (rebuts) la recaptació dels quals correspongui a l’ATIB.

   Un cop verificades les dades, quan s'hagi tramitat la sol·licitud rebreu un correu electrònic de confirmació i podreu accedir i imprimir el codi de contribuentl.

   • De forma presencial: a qualsevol oficina de recaptació de tributs locals de l’ATIB (consultar Oficines de recaptació).

   Heu de tenir en compte que quan s’accedeix per primera vegada amb el codi de contribuent rebut es sol·licita que es modifiqui per una “contrasenya” (que ha de tenir entre 6 i 16 caràcters amb, al menys, una lletra majúscula, una lletra minúscula i un numero) que, a partir d’aquest moment, serà el codi d’accés al CVA.

   Nota: amb el codi de contribuent també podeu accedir a l'aplicació per a dispositius móbils de l'ATIB (sistemes operatius Android o IOS -Apple-), que permet fer determinades gestions en relació als tributs que gestiona l'ATIB, així com consultar els deutes i poder fer el pagament (+ info: APP ATIB).

   2.- Amb CERTIFICAT DIGITAL, DNI ELECTRÒNIC o CL@VE a través de la Seu electrònica de l’ATIB.
 • Com puc domiciliar el pagament dels meus rebuts?
  • Per comoditat vostra, us recomanam que domicilieu el pagament dels vostres rebuts. Ho podeu fer directament en el CVA o a través del módul general de domiciliació de rebuts (accedir a módul de domiciliació).
 • Com puc canviar la contrasenya per accedir al CVA?
  • Una vegada heu accedit al CVA i heu canviat el codi del contribuent per una contrasenya, la podeu tornar a modificar si accediu a l'Àrea Personal (la contrasenya ha de tenir entre 6 i 16 caràcters amb al menys una lletra majúscula, una lletra minúscula i un número).
 • Com puc fer consultes o plantejar dubtes sobre el CVA o els meus rebuts?
 • Com puc obtenir els avisos de pagament de rebuts sense accedir al CVA?
  • Si no accediu al CVA, les formes per poder obtenir els avisos i, el seu cas, fer el pagament dels tributs de cobrament periódic per rebut són les següents:
    
   • Per missatge sms i/o mail, si us adheriu al Servei de missatges i avisos per sms i/o mail

   • Si teniu un certificat digital reconegut per l’ATIB, a la Carpeta fiscal .

   • A través del mòdul de consultes del Portal de l’ATIB (+ info: Consultes i suggeriments ).

   • De forma presencial, a qualsevol oficina de recaptació de tributs locals de l’ATIB (consultar Oficines de recaptació ). Sol·liciteu cita prèvia per via telemàtica (pitjar sol·licitar cita prèvia ) o telefonant al 971 678 404.

   Per comoditat vostra, us recomanam que domicilieu el pagament dels vostres rebuts.  Per a més informació, pitjau aquí
 • Com puc saber el període voluntari de pagament dels meus rebuts? Hi ha qualque sistema d'avisos?
  • El termini voluntari de pagament dels rebuts de tributs locals dels municipis que han delegat la seva recaptació a l’ATIB ho podeu consultar al Calendari  fiscal local i el corresponent a l’impost sobre estades turístiques d’habitatges i càmpings turístics a impost sobre estades turístiques (habitatges i càmpings turístics).

   També us podeu adherir al servei de missatges i avisos per sms i/o mail de l'ATIB, que us permet estar informat de determinades actuacions relacionades amb la recaptació dels vostres rebuts. Us podeu adherir a aquest servei de dues formes:

   -. En el CVA, una vegada us heu identificat.

   -. A través del módul habilitat a l'efecte (+ info: Servei de missatges i avisos per sms i/o mail).

   Heu de tenir en compte que, en cas que seleccioneu com a mitjà de recepció de l’avís el mail i el sms alhora, la remissió es farà només per mail, per tal d’evitar una duplicitat d’avisos o missatges.
 • Com puc tenir informació del procediment de recaptació dels meus deutes per missatge SMS o per correu electrònic?
  • A través del servei de missatges i avisos de l’ATIB podeu estar informats per sms i/o mail de determinades actuacions en relació a la recaptació del vostres deutes com, per exemple, de l’inici del període voluntari de pagament dels vostres rebuts així com les dades per fer el pagament o, en el cas de domiciliació de pagament, de l’enviament del càrrec i del seu import a l’entitat bancària.

   Per adherir-vos al servei de missatges i avisos per sms i/o mail de l'ATIB pitjau aquí.
 • Per què consta com "pendent de pagament" en el CVA un deute que s’ha pagat de forma presencial a una oficina d’una entitat bancària col·laboradora?
  • L’estat dels deutes que s’hagin pagat en una entitat bancària de forma presencial no s’actualitzarà fins que l’entitat remeti les dades del pagament. Per això, fins que es remeti la informació per l’entitat bancària, els rebuts poden constar com pendents de pagament.
 • Què passa si ha finalitzat el període voluntari i no he fet el pagament dels meus rebuts?
  • En aquest cas s’inicia la via executiva el que determina l’aplicació dels recàrrecs i, en el seu cas, interessos de demora.

   Una vegada finalitzat el període voluntari de pagament corresponent, es pot accedir al document d’ingrés i pagar els deutes pendents amb aplicació del recàrrec corresponent.

   En el cas que un deute consti pendent en via executiva i, per qualsevol circumstància, no pugueu fer el pagament a través del CVA, podeu demanar el document d’ingrés en el mòdul de Consultes i suggeriments
 • Què passa si he oblidat la meva contrasenya per accedir al CVA?
  •  S’ha habilitat un sistema de recuperació de la contrasenya.

   S’ha d’introduir el NIF i la direcció de correu electrònic que l’ATIB té registrada en relació al NIF. En el cas que no consti cap direcció registrada, s’haurà de sol·licitar un nou codi de contribuent.

   Per recuperar la contrasenya pitjau aquí.
 • Què puc consultar al CVA?
  • Una vegada s’ha accedit al CVA, podeu consultar la relació de deutes de la vostra titularitat, a mesura que es tingui la corresponent informació. Es distingeix entre:

   DEUTES PENDENTS: Es mostren els deutes pendents, en període voluntari o executiu de pagament, a mesura que es tingui la corresponent informació. Pel que fa als tributs municipals de cobrament periòdic per rebut, es poden consultar els períodes voluntaris de pagament de rebuts de tributs locals al calendari fiscal local i de l’impost sobre estades turístiques d’habitatges i càmpings turístics pitjant aquí).

   En funció de la situació del deute, es pot pagar per via telemàtica (per banca electrònica o amb targeta bancària) o imprimir el document d'ingrés per a fer el pagament de forma presencial en una entitat bancària col·laboradora (en aquest cas, l'estat del deute no s'actualitzarà fins que l'entitat remeti les dades del pagament, per la qual cosa, fins a aquest moment, pot constar com a pendent).

   En el cas de rebuts domiciliats o adherits a un sistema especial de pagament (“pagament a la carta”), no es permet fer el pagament per a evitar incórrer en duplicitat.

   DEUTES PAGATS: Es mostren els deutes pagats a partir de l'1 de gener de 2017 i es pot imprimir el document justificant de pagament.

   No obstant, s'ha de tenir en compte que, en el cas de tributs domiciliats, atenent a la possibilitat de retrocedir la domiciliació, hi ha un temps entre el càrrec en compte bancari i el moment en el qual es considera pagat el tribut. En cas de retrocessió o devolució de la domiciliació, el document no tindrà cap efecte i continuarà el procediment de recaptació.
 • Si he descarregat el document en paper a través del CVA, puc fer el pagament per via telemàtica amb aquest document?
  • Sí. Amb el document descarregat també podeu fer el pagament per via telemàtica a través del mòdul de pagament telemàtic de tributs (pitjau aquí).
Gestions telemàtiques